آدرس

مهاباد ، شهرداری ​

ایمیل

info@zandino.ir​

تلفن تماس

09334592060​